Sistemul de Management al calitatii SR EN ISO 9001:2001

Pentru orice organizatie, indiferent de marime sau domeniu de activitate, certificarea unui Sistem de Management al Calitatii, este o dovada a angajamentului pentru calitate. Creat de Organizatia Internationala de Standardizare (ISO), standardul ISO 9001 stabileste cerintele si procedurile pe care o organizatie trebuie sa le respecte in domeniul calitatii, pentru a putea sa isi satisfaca clientii, sa isi imbunatateasca continuu activitatea si sa indeplineasca cerintele legislative.

Casa Antonie isi mentine permanent angajamentul de a respecta cele opt principii de Management al Calitatii: orientarea catre client; leadership; implicarea personalului; abordarea bazata pe proces; abordarea managementului ca sistem; imbunatatirea continua a produselor si serviciilor; abordarea bazata pe fapte in luarea deciziilor; relatii reciproc avantajoase cu furnizorul.